Sesja z dnia 14 grudnia 2023 r.
20 grudnia 2023

Uchwała Nr LXXXI/567/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXXXI/568/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2023 rok

Uchwała Nr LXXXI/569/2023 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXXXI/570/2023 w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Głogów  na  rok  2024

Uchwała Nr LXXXI/571/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków

Uchwała Nr LXXXI/572/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Głogów na rzecz ich użytkowników wieczystych w ramach realizacji roszczeń oraz udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym

Uchwała Nr LXXXI/573/2023 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Głogów na lata 2024-2027

Uchwała Nr LXXXI/574/2023 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Protokoły z głosowania z LXXXI Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 14 grudnia 2023 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00