Sesja z dnia 08 listopada 2023 r.
16 listopada 2023

Uchwała Nr LXXIX/550/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXXIX/551/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2023 rok

Uchwała Nr LXXIX/552/2023 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2024 rok

Uchwała Nr LXXIX/553/2023 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

Uchwała Nr LXXIX/554/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LXXIX/555/2023 w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków

Uchwała Nr LXXIX/556/2023 w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki o nr ewid. 264 i 312/6  w Grodźcu Małym oraz umowy najmu budynku gospodarczego nr 4 położonego    na działce o nr 264 w Grodźcu Małym

Uchwała Nr LXXIX/557/2023 w sprawie wprowadzenia „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami    pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Uchwała Nr LXXIX/558/2023 w sprawie powołania  Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Turów

Protokoły z głosowania z LXXIX Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 08 listopada 2023 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00