Sesja z dnia 06 listopada 2019 r.
19 listopada 2019

Uchwała NR XV/112/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała NR XV/111/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała NR XV/110/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice

Uchwała NR XV/109/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Turów

Uchwała NR XV/108/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Ruszowice gmina Głogów

Uchwała NR XV/107/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przedmoście

Uchwała NR XV/106/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała NR XV/105/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Głogów

Uchwała NR XV/104/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok

Uchwała NR XV/103/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00