?Samorządy o wariancie obwodnicy – wspólne stanowisko?
13 listopada 2020

Stanowisko Samorządów:

Gminy Miejskiej Głogów, Gminy Głogów, Gminy Żukowice, Gminy Kotla przez które przebiega wariant północny obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 wg opracowania Transprojekt Gdański Sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA O. Wrocław.

Odpowiadając na pismo firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z dnia 28.10.2020 r. realizującej dokumentację projektową na zlecenie GDDKiA O. Wrocław, po przeanalizowaniu wszystkich przebiegów wariantów budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 informujemy mieszkańców, że w naszej zgodnej i jednomyślnej opinii tzw. wariant północny (PN-5) powinien być najwłaściwszym wyborem do realizacji.

? Podyktowane jest to wieloma czynnikami gospodarczymi i społecznymi oraz pełną analizą przedstawionych rozwiązań oraz korzyści i zagrożeń z przebiegu poszczególnych wariantów.

? Czynniki gospodarcze:

Wariant północny przebiega przez Miejską Strefę Inwestycyjną, co pomimo wyłączenia części gruntów ma pozytywny wpływ na atrakcyjność pozostałych terenów Strefy dla przyszłych inwestorów. Wiąże się to także z planami realizacji w tym miejscu przez PKP budowy połączenia węzłem linii kolejowych (14 i 273) oraz możliwą lokalizacja portu na Odrze i związanego z tym centrum logistycznego (w ramach krajowego programu „kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce”).

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za północnym wariantami jest stworzenie dobrej dostępność komunikacyjnej dla położonej w sąsiedztwie Huty Miedzi Głogów a także do planowanego szybu GG-2 ODRA w pobliżu miejscowości Słone. Wariant południowy nie daje takiej możliwości.

? Czynniki społeczne:

Warianty południowe przebiegają bardzo blisko domów głogowian oraz mieszkańców Gminy Głogów i Jerzmanowej, co bezsprzecznie będzie negatywnie wpływać na ich zdrowie i ekologię w tych miejscach.

Niewątpliwie negatywnym czynnikiem przebiegu wariantu południowego jest odcięcie obszarów mieszkalnych w południowo – wschodniej części miasta i osiedli mieszkaniowych położonych w gminie Głogów (wiejskiej) i Jerzmanowa, a przyległych do granic miasta Głogowa. Odległość planowanej obwodnicy od istniejącej zabudowy jest zbyt mała i wynosi ok. 50 metrów.

Warianty południowe mają jeszcze jedno negatywne rozwiązanie – brak węzła na wysokości os. Piastów Śląskich, co pozbawiałoby dogodnego dojazdu mieszkańców w kierunku południowym na Polkowice i Lubin.

? W naszej wspólnej opinii wariant północny PN5 jest najkorzystniejszy dla wszystkich zainteresowanych inwestycją gmin i ich mieszkańców. Nie tylko nie przebiega w pobliżu domostw, ale także jest szansą na otwarcie nowych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe we wschodniej części miasta. Wybudowanie obwodnicy według tzw. wariantu północnego ugruntuje planowane lokalizacje poru rzecznego i węzła kolejowego. To także dodatkowe odciążenie Głogowa poprzez połączenie komunikacyjne Huty z pozostałymi oddziałami KGHM. Wariant północny pozwoli także na odciążenie ruchu z kierunku Sławy i przekierowania go na obwodnicę.

Podpisano przez: Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa, Łukasz Horbatowski wójt Gminy Kotla, Bartłomiej Zimny wójt gminy Głogów, Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice

Ponadto zaakceptowano następujące parametry techniczne planowanej obwodnicy z mostem na Odrze: klasa drogi – GP, prędkość projektowa – 80 km/h, prędkość miarodajna 100 km/h, nośność 115 kN/oś, kategoria ruchu KR5, przekrój minimalny – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa dzielącego – min 5 m, skrajnia pionowa nad drogą GP – 5 m.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00