Rehabilitacja lecznicza w CRR KRUS dla emerytów oraz zasady BHP w gospodarstwie rolnym
13 stycznia 2023

Rehabilitacja lecznicza w CRR KRUS dla emerytów oraz zasady BHP w gospodarstwie rolnym

Od 1 stycznia 2023 roku z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby uprawnione  do emerytury rolniczej. Ogólnoustrojowy charakter rehabilitacji leczniczej realizowany przez Kasę, ukierunkowany jest na poprawę stanu zdrowia, poprawę stanu funkcjonalnego i kondycji psychofizycznej pacjentów.

Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (Rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy.  Pobyt na turnusie dla tej grupy pacjentów jest bezpłatny.

Kwalifikacja pacjentów w ramach nowego profilu odbywa się w oddziałach regionalnych KRUS. Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby uprawnione do emerytury rolniczej, wykazujące samodzielność psychofizyczną (sprawność ruchową, funkcje poznawcze, stan emocjonalny).  Skierowanie emeryta na rehabilitację leczniczą można uzyskać na podstawie wniosku o skierowanie wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę (przed wystawieniem wniosku wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, RTG klatki piersiowej – ważność 3 lata, RTG układu ruchu – ważność 1 rok, morfologia + glukoza – diagnostyka oczywiście dobierana jest indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku). Wypełniony wniosek emeryt może złożyć osobiście lub wysłać pocztą do jednostki organizacyjnej KRUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek jest ważny przez 6 miesięcy.

Ponadto, korzystając z okazji, iż mamy teraz okres zimowy, chcielibyśmy przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas przemieszczania się w obrębie gospodarstwa rolnego:

  • Należy wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię placów i przejść
  • Usunąć wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne
  • Oświetlić podwórza i chodniki
  • Wyznaczyć trakty komunikacyjne pomiędzy zabudowaniami
  • Zimą likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzenia piaskiem, popiołem, trocinami
  • Ciągi komunikacyjne, ścieżki i dróżki pielęgnować , sprzątać i naprawiać na bieżąco
  • Dbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej- zabezpieczone studzienek
  • Nie dźwigać ciężarów przekraczających swoje możliwości-dopuszczalny ciężar dla dorosłego mężczyzny wynosi 50 kg, zaś dla kobiety 20 kg.
  • Używać obuwia roboczego, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej (zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć), które po skończonej pracy należy na bieżąco oczyszczać
  • Nie pracować podczas niedyspozycji fizycznej –przemęczenie, stres

Informacje o rehabilitacji, szkoleniach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez KRUS znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl, (zakładka ‘wydarzenia prewencyjne’, oraz „rehablitacja”) a także zachęcamy Państwa do odwiedzenia Placówki KRUS w Polkowicach– zapraszamy.

 

Opracowała : Alicja Fic – specjalista KRUS PT Polkowice

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00