OGŁOSZENIE o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w at. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
10 stycznia 2023

Treść ogłoszenia o naborze na członka komisji konkursowej, a także formularz zgłoszeń, stanowią załączniki do niniejszego artykułu.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00