GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023
31 października 2022

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

 Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca
 3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych
 4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)
 5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem w/w usług jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszenia
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli, w tym celu należy złożyć:

 • Kartę zgłoszenia do programu AOON – Załącznik nr 1
 • Klauzulę informacyjną RODO – Załącznik nr 2
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/
  o niepełnosprawności.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 09 listopada 2022 roku (decyduje data wpływu do Ośrodka)

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów lub pocztą elektroniczną: [email protected]

Szczegóły Programu są zawarte na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023 .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie lub pod numerem telefonu 76 836 55 52.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00