Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 33/2019

Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 495/2 położonej w Serbach przy ul. Brzozowej. ....

17 maja 2019

Zarządzenie nr 32/2019

Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach. ....

10 maja 2019

Zarządzenie nr 31/2019

Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowie ....

10 maja 2019

Zarządzenie nr 28/2019

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowie. ....

6 maja 2019

Zarządzenie nr 27/2019

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach. ....

6 maja 2019

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 r.

W załączeniu przedstawiamy informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 r. ....

30 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 15/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i wygaszenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działce o nr geod. 40/2 w Krzekotowie oraz nabycia na rzecz...

10 kwietnia 2019

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok

W załączeniu przedstawiamy informację o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok. ....

1 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 07.03.2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...

7 marca 2019

Zarządzenie nr 11/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości oznaczonej numerami ewid. 170 położonej w obrębie Serby. ....

1 marca 2019
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00