Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 27/2019

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach. ....

6 maja 2019

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 r.

W załączeniu przedstawiamy informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 r. ....

30 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 15/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i wygaszenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działce o nr geod. 40/2 w Krzekotowie oraz nabycia na rzecz...

10 kwietnia 2019

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok

W załączeniu przedstawiamy informację o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok. ....

1 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 07.03.2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...

7 marca 2019

Zarządzenie nr 11/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości oznaczonej numerami ewid. 170 położonej w obrębie Serby. ....

1 marca 2019

Zarządzenie nr 8/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 04.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku na terenie Gminy Głogów....

4 lutego 2019

Zarządzenie nr 3/2019

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do lat 3, w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Głogów.  ...

23 stycznia 2019
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00