powyżej 30tyś. euro

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Strazy Pożarnej w Ruszowicach”

W związku z otrzymaniem pytań do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach” Prezes OSP Ruszowice udziela odpowiedzi. Szczegóły w załączniku. ....

11 czerwca 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ – zakup średniego samochodu ratowiczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowiczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach”. ....

7 czerwca 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie Gminy Głogów oraz prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Szczegóły...

7 czerwca 2019

Informacja z otwarcia ofert

W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na  zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Bytniku – wzmocnienie konstrukcji”. ....

31 maja 2019

Informacja z otwarcia ofert

W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na  zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi w Borku  – osiedle”. ....

31 maja 2019

Przetarg nieograniczony w ramach zadania pn. ” Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Głogów”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  na zadaniu pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Głogów.” . Szczegóły w załącznikach. ....

29 maja 2019

Przetarg nieograniczony w ramach zadania pn. ” Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bytniku – wzmocnienie konstrukcji.”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  na zadaniu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bytniku – wzmocnienie konstrukcji.” . Szczegóły w załącznikach. ....

17 maja 2019

Przetarg nieograniczony w ramach zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi w Borku – osiedle”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka drogi w Borku  – osiedle”. Szczegóły w załącznikach. ....

16 maja 2019

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie Gminy Głogów oraz prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów”

W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert dot. zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie Gminy Głogów oraz prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów” ....

25 kwietnia 2019

UWAGA! Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie Gminy

W związku z otrzymaniem pytań do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie Gminy Głogów oraz prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów” Wójt...

15 kwietnia 2019
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00