powyżej 30tyś. euro

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępolno”...

9 września 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prezes OSP Ruszowice zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach”. Treść zawiadomienia znajduję się w załączniku....

3 września 2019

Przetarg nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym w ramach zadania pn. „Grodziec Mały droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym w ramach zadania pn. „Grodziec Mały droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Szczegóły w załącznikach....

27 sierpnia 2019

Przetarg nieograniczony w ramach zadania pn. ” Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępolno.”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępolno.” . Szczegóły w załącznikach....

22 sierpnia 2019

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”

W załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonym na  zadanie pn.: „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik” w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów, w aglomeracji...

21 sierpnia 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na  zadanie pn.: „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów, w...

6 sierpnia 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie pn. Zaprojektowanie i wybudowanie robót budowlanych dla zadania pn.: ” Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie robót budowlanych dla zadania pn.: ”Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik w ramach projektu pn....

16 lipca 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn.:  „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Głogów.” „. Szczegóły w załączniku.  ...

25 czerwca 2019

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ – zakup średniego samochodu ratowiczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach

Prezes OSP Ruszowice zaprasza do składania ofert w nieograniczonym przetargu na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Ruszowice”. ....

17 czerwca 2019

Unieważniene przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Strazy Pożarnej w Ruszowicach”

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Strazy Pożarnej w Ruszowicach”. ....

17 czerwca 2019
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00