poniżej 30tyś. euro

UWAGA! Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej..

w m. Przedmoście i m. Bytnik” w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów, w aglomeracji Głogów” działanie 2.3 „ Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w...

30 lipca 2019

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z powodu upałów w dniu 29.07.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy....

29 lipca 2019

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z powodu upałów w dniu 29.07.2019 r. Urząd Gminy Głogów czynny będzie do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy....

29 lipca 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. : „Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Serbach” . Szczegóły w załączniku.  ...

25 lipca 2019

UWAGA! Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej..

w m. Przedmoście i m. Bytnik” w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów, w aglomeracji Głogów” działanie 2.3 „ Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w...

25 lipca 2019

Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na XII Sesję Rady Gminy Głogów zwołaną w trybie nadzwyczajnym, która odbędzie się w dniu 25.07.2019 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 322. Porządek obrad...

24 lipca 2019

UWAGA! Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

UWAGA! Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik” w ramach...

23 lipca 2019
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00