UWAGA! Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej..
25 lipca 2019

w m. Przedmoście i m. Bytnik” w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów, w aglomeracji Głogów” działanie 2.3 „ Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W związku z otrzymaniem kolejnych pytań do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ” Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik ” w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów, w aglomeracji Głogów” Wójt Gminy Głogów udziela odpowiedzi. Szczegóły w załączniku.

 

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00