ZMIANY W STYPENDIACH ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE!
20 stycznia 2020

28 listopada 2019 roku Rada Gminy Głogów przyjęła uchwały dotyczące zmiany „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z Gminy Głogów.

Co należy zrobić, aby otrzymać jednorazowe stypendium za rok szkolny 2019/2020?

  1. Uczeń musi ukończyć klasę od IV do VIII w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach/ Szkołę Podstawową w Wilkowie/ Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przedmościu,
  2. Uczeń musi uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75 lub
  3. zdobyć I miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym lub zostać laureatem konkursów na szczeblu wojewódzkim i wyżej w mijającym roku szkolnym oraz uzyskać średnią ocen co najmniej 4,5.
  4. W terminie do 31 lipca 2020 roku należy złożyć wniosek ze wskazaniem średniej ocen potwierdzoną przez Dyrektora szkoły oraz opinią Rady Pedagogicznej (kserokopia świadectwa tylko na żądanie Urzędu Gminy);
  5. Wnioski mogą składać: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, rodzic/ opiekun prawny ucznia ( nie sam uczeń!),
  6. Uczeń nie musi być mieszkańcem Gminy Głogów.

 Szczegółowe informacje można uzyskać u Inspektora ds. Oświaty Urzędu Gminy Głogów- pod nr telefonu 76 836 55 69 (pok. 316) lub drogą elektroniczną: [email protected].

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00