Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyglicach
10 marca 2024

9 marca 2024 r. Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Szczyglice. W czasie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki w 2023 roku, a także plany i cele na 2024 rok. Najważniejszym punktem spotkania było udzielenie absolutorium przez Walne Zebranie Członków OSP Szczyglice dla obecnego Zarządu OSP Szczyglice.

„Dziękuję jednostce za prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych, za udział w wydarzeniach i uroczystościach gminnych oraz pomoc i zaangażowanie we wspólne działania. Realizujecie wiele inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, co jest bardzo budujące – mówił wójt gminy Bartłomiej Zimny.

Natomiast Prezes OSP Mariusz Osiński podziękował strażakom za udział w akcjach w minionym roku oraz za prace wykonywane na rzecz jednostki, a Wójtowi Gminy i Zarządowi Gminnemu OSP za podjęcie działań na rzecz rozbudowy remizy OSP.

W zebraniu wzięli również udział: Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Henryk Wanat, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Daniel Kwiecień oraz przedstawiciel Komendy PSP w Głogowie.

Wszystkim druhom życzymy zdrowia, bezpiecznych akcji ratowniczo – gaśniczych, a także powodzenia w kolejnych działaniach dla dobra i bezpieczeństwa Mieszkańców.

Warto przypomnieć, że w dniu 18.09.2023 r. Wójt Gminy Bartłomiej Zimny odebrał  budynek garażowy remizy OSP w Szczyglicach i przekazał go w użytkowanie strażakom ochotnikom. Inwestycja była realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii.” i była dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Rozbudowana remiza OSP w Szczyglicach poprawiła warunki pełnienia służby ratowniczej przez strażaków ochotników i przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00