Zakończyła się realizacja projektu Dostępna Szkoła – Poprawa dostępności szkół na terenie Gminy Głogów
27 października 2023

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie zakończyła się realizacja projektu „Dostępna Szkoła – Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. Dzięki otrzymanym funduszom, w ostatnim etapie udało nam się przeprowadzić roboty budowlane ⚒w celu dostosowania do wymagań „Modelu Dostępnej Szkoły”, gdzie m.in.:

  • wyznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem szkoły,
  • dostosowano zespół wejściowy (pochylnia, oporęczowanie, drzwi wejściowe),
  • rozbudowano budynek szkoły o klatkę schodową oraz windę,
  • utworzono gabinet profilaktyki zdrowotnej (pielęgniarski) i nowy gabinet specjalistyczny,
  • wprowadzono pasy kontrastowe (podłoga, ściany),
  • utworzono toaletę dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
  • wyposażono gabinety szkolne w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.

Realizacja projektu obejmowała 4 obszary: architektoniczny, techniczny, edukacyjno – społeczny oraz organizacyjny.

Projekt „Dostępna szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Projekt „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00