ZAJĘCIA BASENOWE OD JUTRA DLA UCZNIÓW Z SP SERBY
umiem pływać
20 kwietnia 2022

Już w najbliższy czwartek najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach zaczynają cykl zajęć z nauki pływania. Gmina Głogów podpisała Porozumienie na realizację programu „Umiem pływać” dla 4 grup szkolnych liczących łącznie do 60 uczniów.

Zajęcia, w których będą uczestniczyły dzieci, będą bezpłatne. Będą obejmowały 10 wyjazdów po 90 minut na naukę pływania z wykwalifikowanym instruktorem. Zajęcia będą realizowane na basenie Chrobry w Głogowie.

Program „Umiem pływać” zakłada realizację celów takich jak: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży; nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania; profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy; zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów; efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej; wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni; edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Warunkiem udziału dziecka w bezpłatnych zajęciach z nauki pływania jest uzyskanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego na udział ucznia w zajęciach sportowych na basenie. Brak takiej zgody będzie oznaczał brak możliwości wzięcia udziału w projekcie. Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu zapewnia: instruktora, wejściówki na basen, transport na basen, a także ubezpieczenie uczestnika zajęć. Gmina Głogów przy współpracy ze Szkołą w Serbach zapewni opiekunów na czas trwania wyjazdów.

Projekt prowadzony jest przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu w porozumieniu z Gminą Głogów. Nie przewiduje się wkładu finansowego Gminy Głogów.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00