Zainstalowałeś nowe źródło ciepła lub wymieniłeś na nowe? Złóż deklarację do CEEB!
7 lutego 2024

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 438 ze zm.) i nie jest obowiązkiem jednorazowym.

Przypominamy, że mimo upływu ustawowego terminu (tj. 30 czerwca 2022 r.) złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw przez właściciela/zarządcę budynku lub lokalu, Urząd Gminy Głogów nadal przyjmuje deklaracje, jak dotychczas.

Zgodnie z przepisami, obowiązek odnosi się do:

  • nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia.

Zgodnie z art. 27h ust.1 ww. ustawy, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną przez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany korzystając z aplikacji CEEB.gov.pl – dla Obywatela – złóż deklarację
  • drogą papierową w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz walka ze smogiem.

 

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00