Wypowiedz się o Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LGOF
29 marca 2021

Prace nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (LGOF) wkraczają w decydującą fazę. W kwietniu rozpoczną się konsultacje społeczne.

Trzydzieści dwa samorządy z terenu pięciu powiatów: legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego oraz górowskiego, od grudnia ubiegłego roku intensywnie pracują nad przygotowaniem projektu treści dokumentu, który pozwoli im wspólnie zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych.

– Kluczową przesłanką zainicjowanych przez Legnicę prac, jest pogłębienie integracji subregionu i wypracowanie partnerskich działań, z których efektów korzystali będą mieszkańcy całego LGOF, lub przynajmniej większej jego części. Dlatego też w pierwszej kolejności kompleksowo zdiagnozowane zostały nie tylko bariery rozwojowe naszego obszaru funkcjonalnego, ale również jego potencjały i szanse rozwojowe – wyjaśnia Paweł Rudkowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Legnicy.

Jak dodał, następnie określono propozycje kierunków działań i konkretnych przedsięwzięć, które winny przyczynić się do zwiększenia dynamiki rozwoju LGOF oraz wzmocnienia siatki powiązań funkcjonalnych głównych miast regionu – Legnicy, Głogowa, Lubina, Polkowic i Góry oraz sąsiadujących obszarów wiejskich.

Ideą przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie regionu, a także podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Realizacja takich celów ma służyć większej konkurencyjności LGOF, który może stać się jeszcze lepszym miejscem do życia i pracy.

Kierując się tym, że to właśnie mieszkańcy są najważniejszym adresatem planowanych działań i to im przede wszystkim służyć mają przygotowane przez samorządy przedsięwzięcia, na początku kwietnia rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące zarówno treści projektu Strategii, jak również sporządzonej dla niej prognozy oddziaływania na środowisko dla całego LGOF.

Z uwagi na stale pogarszającą się sytuację pandemiczną w kraju, konsultacje nie będą mogły przybrać formy bezpośredniej. Z pełną dokumentacją sprawy będzie się można natomiast zapoznać za pośrednictwem strony internetowej konsultacje.legnica.eu oraz Biuletynów Informacji Publicznej samorządów LGOF. Tam też przygotowany zostanie formularz on-line za pomocą, którego przez trzy tygodnie, w sposób bezpieczny, bez wychodzenia z domu, będzie można odnieść się do projektu sporządzonej Strategii wraz Prognozą oddziaływania na środowisko.

– Zachęcamy do śledzenia wyżej wymienionych zasobów internetowych i w momencie rozpoczęcia konsultacji, aktywnego udziału w przedmiocie debaty – zachęca Paweł Rudkowski, koordynator projektu.

https://portal.legnica.eu/aktualnosci/wypowiedz-sie-o-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-lgof,16488,1,6.html

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00