Wybory do Izb Rolniczych 2019
17 czerwca 2019

Wójt Gminy Głogów podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Głogowie.

 

 

 

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, które odbędą się w dniu 28.07.2019 r., jest wyłożony
do wglądu w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1 (II piętro, pok. 209), na okres
od dnia 17.06.2019r. do dnia 05.07.2019r.


Informujemy, że uprawnieni do udziału w powyższych wyborach są podatnicy, którzy
są płatnikami podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych, tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

 

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. informuje, że w dniu 28 lipca 2019 r. (niedziela) odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

 

33