UWAGA SKŁADANIE OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1. „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie” 2. „Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Serby Stare” 3. „Przebudowa ul. Rubinowej w Ruszowicach”
14 kwietnia 2020

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Głogów ogranicza maksymalnie bezpośrednią obsługę mieszkańców.

Wobec powyższego w celu skutecznego złożenia oferty  w sekretariacie Urzędu Gminy Głogów,  proszę  o  wcześniejszą informację telefoniczną po numer 733 213 777 lub  76 836 55 60 celem ustalenia terminu jej odbioru przez pracownika  sekretariatu. Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert dla zadań nr 1 i 2 upływa  w dniu 15.04.2020 r. o godz.10:00 a dla zadania nr 3  upływa w dniu 17.04.2020 r. o godz.10:00

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Transmisja na stronie https://ugglogow.sesja.pl/

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00