Uwaga rolnicy! Zmiana przepisów dot. szacowania strat w gospodarstwach rolnych
rolnik
21 lipca 2023

Informujemy, że 14 lipca bieżącego roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1350), które stanowią podstawę prawną do powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z nowymi przepisami producent rolny będzie musiał obligatoryjnie złożyć wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy (tak jak to ma miejsce od 2020 r.)  za pośrednictwem aplikacji – „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Dodatkowo na wniosek rolnika, Gminna komisja dokona szacowania strat spowodowanych suszą, tak jak w przypadku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym oszacowanie strat w uprawach. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.

Należy pamiętać, że samo oszacowanie strat przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie przez rolnika protokołu ze wspomnianej aplikacji.

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy wysokość szkody ustalona w aplikacji będzie różnić się od wysokości szkód oszacowanych przez komisję, do obliczenia ostatecznej wysokości szkód będzie przyjmowana:

  • wyższa wysokość szkód spowodowanych wystąpieniem suszy, jeżeli różnica wynosi nie więcej niż 30%,
  • niższa wysokość szkód powiększona o 30%, jeżeli różnica będzie wynosić więcej niż 30%,
  • wysokość ustalona na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, jeżeli wynosi ona 0% (oznacza to, że zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym (KBW) w danej uprawie nie wystąpiły szkody spowodowane suszą).
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00