Umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w SP Przedmoście i Serby oraz ZGK Serby podpisane
umowa
22 sierpnia 2023

W dniu 18 sierpnia br. Wójt Gminy Gogów – Bartłomiej Zimny podpisał umowę z  firmą PHU PARTNER EU Marcin Kaczmarek na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu wraz z wymianą opraw na sali gimnastycznej oraz na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serbach wraz z wymianą opraw na sali gimnastycznej i na boisku szkolnym na oprawy LED w ramach realizacji zadnia inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej”.

Realizacja przedmiotowych inwestycji pozwoli na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, które stanowią istotny element kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych.

Fotowoltaika jest rozwiązaniem całorocznym, ale ilość wyprodukowanej energii różni się w zależności od sezonu. Oznacza to, że nadwyżki prądu, wyprodukowane latem, będzie można przekazać do zewnętrznej sieci energetycznej. Nadwyżka energii zostanie odebrana w okresie zmniejszonej wydajności paneli słonecznych. Instalacja fotowoltaiczna jest również ekologiczna ponieważ przy stałej produkcji prądu nie emituje CO₂, czyli nie ingeruje w środowisko oraz nie wytwarza szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji.

Korzyści wynikające z realizacji tych inwestycji przez Gminę Głogów to pewność pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczną, a także zastosowanie zielonej energii.

Na realizację inwestycji w Szkole w Przedmościu Gmina Głogów otrzymała dotację z Powiatu Głogowskiego w wysokości 20 000 zł.

Również w dniu 18 sierpnia br. została zawarta umowa z firmą AVOLTECH Krzysztof Łakomski na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Fotowoltaika pozwoli zakładowi wytwarzać na własny użytek prąd bez ponoszenia większych stałych opłat. W każdym miesiącu zakład może osiągać realne oszczędności finansowe. Ponadto zyskuje niezależność od podwyżek cen dostawy i dystrybucji energii elektrycznej.

Zakończenie inwestycji planowane jest na października br.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00