Środki ochrony roślin
25 września 2019

Jednym ze źródeł zagrożenia wypadkowego są środki ochrony roślin używane w gospodarstwach rolnych. Środki ochrony roślin są substancjami o dużej toksyczności i szkodliwym oddziaływaniu na zdrowie i życie ludzi – szczególnie niebezpieczne są pestycydy. Zatrucia tymi związkami powodują alergiczne reakcje skóry. Prowadzą do zmian martwiczych wątroby, schorzeń naczyniowych i porażeń układu nerwowego – są to zatrucia niebezpieczne, ponieważ środki ochrony roślin mają zdolność kumulowania się w organizmie.
W przypadku zatrucia należy postępować zgodnie z instrukcją znajdująca się na etykiecie preparatu. Poniżej kilka podstawowych zasad o których należy pamiętać:

 • jeśli zatrucie nastąpiło przez skórę, należy założyć gumowe rękawice w celu ściągnięcia zanieczyszczonej odzieży i spłukać truciznę wodą z mydłem
 • przy skażeniu oczu, należy umyć je samą wodą
 • w sytuacji spożycia takiego środka, należy podać osobie dużą ilość wody aby sprowokować wymioty i usunąć jak najszybciej z organizmu truciznę, a następnie, bezzwłocznie, wezwać karetkę pogotowia.
  Środki ochrony roślin należy przechowywać w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu, zamykanym na klucz, aby nie miały do nich dostępu dzieci i zwierzęta. Pomieszczenie powinno posiadać osobne wejście i ściany bez otworów, umożliwiające przenikanie szkodliwych substancji do sąsiednich pomieszczeń, z odpowiednią sprawną wentylacją i bezpieczną instalacją elektryczną. Bezwzględnie, środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach.
  Przed przystąpieniem do pracy ze środkami ochrony roślin, należy odpowiednio zabezpieczyć skórę poprzez dobór odpowiedniej odzieży ochronnej tj. ubranie chroniące przed ciekłymi środkami ochrony roślin (spodnie, bluza i kapelusz typu rybackiego lub kombinezon impregnowany z kapturem), buty gumowe, rękawice gumowe lub igielitowe, okulary ochronne lub ekran ochronny, półmaski i maski.
  Aby przeciwdziałać zagrożeniom powinniśmy umieć je rozpoznawać. Aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie środków ochrony roślin, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:
  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z pestycydami należy przeczytać etykiety oraz ulotki.
  • Jeśli jest to możliwe, zawsze należy wybierać i zastępować pestycydy toksyczne i bardzo toksyczne, produktami mniej niebezpiecznymi.
  • Spożywanie posiłków, picie napojów i palenie tytoniu są dopuszczalne jedynie podczas przerw w pracy, w bezpiecznej odległości od terenu na którym dokonano chemizacji.
  • Niedopuszczalne jest picie alkoholu przed i podczas pracy z pestycydami.
  • Po zakończeniu pracy należy całe ciało umyć ciepłą wodą z mydłem i zmienić odzież na czystą.
  • Wszelkie objawy złego samopoczucia po pracy w kontakcie ze środkami chemicznymi, należy bezwzględnie zgłaszać lekarzowi.

Pamiętajmy, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków, mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Nigdy nie lekceważmy zagrożeń – dbajmy o zdrowie nasze i naszych rodzin.

Opracowała: Alicja Fic –specjalista PT KRUS Polkowice

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00