Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
17 czerwca 2021

 

 

Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Głogów otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w miejscowościach, w których funkcjonowały Przedsiębiorstwa Państwowej Gospodarki Rolnej (PGR-y).

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 749.175.00 zł i zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Borek”.

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa drogi w miejscowości Borek o długości 355 m, polegająca na wymianie istniejącej konstrukcji wraz z nawierzchnią drogi z jednoczesnym jej poszerzeniem do szerokości 5,5 m. Docelową nawierzchnię stanowić będzie asfalt. 

W ramach zadania przewidywana jest także budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m i długości 300 m oraz budowa pełnowymiarowej zatoki autobusowej. Natomiast do istniejących posesji planowana jest przebudowa oraz budowa nowych dojść i dojazdów. Zostanie również wykonany system odwodnienia drogi do przydrożnego rowu.

Dzięki realizacji projektu zapewnimy połączenie istniejącego chodnika w pasie drogi wojewódzkiej z projektowanym chodnikiem w pasie drogi gminnej, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dzieci korzystających z przystanku autobusowego.

Realizacja całego zakresu zadania wyrówna szanse w zakresie dostępności do życia społecznego oraz kulturalnego wszystkich mieszkańców.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00