Sprawozdanie z naboru członków do komisji konkursowej
10 maja 2023

25 kwietnia  2023 r. Wójt Gminy Głogów ogłosił na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów, BIP a także tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu- zaproszenie dotyczące udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego pn. „ Modernizacja boiska sportowego w Serbach poprzez montaż systemu nawadniania murawy boiska

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00