Sprawozdania finansowe za 2019 r
gops
8 maja 2020
Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie na terenie gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń z pomocy społecznej.
Ośrodek realizuje zadania i cele określone w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatkach mieszkaniowych, karcie dużej rodziny, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, systemie oświaty, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawo energetyczne.
Działalność podstawowa wg klasyfikacji PKD ujęta jest w dziale 8899 Z – Pomoc Społeczna.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00