Realizacja zadań publicznych
1 grudnia 2022

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 

Poniżej publikujemy wzory sprawozdań z realizacji zadań publicznych, o których mowa:

– w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

– w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) tzw. tryb małych grantów