Sesja z dnia 30 marca 2022 r.
5 kwietnia 2022

Uchwała Nr LII/392/2022 – w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022

Uchwała Nr LII/391/2022 – w sprawie ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży

Uchwała Nr LII/390/2022 – w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na rok 2022

Uchwała Nr LII/389/2022 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2022 roku

Uchwała Nr LII/388/2022 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przedmoście

Uchwała Nr LII/387/2022 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilków

Uchwała Nr LII/386/2022 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borek

Uchwała Nr LII/385/2022 – w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Uchwała Nr LII/384/2022 – w sprawie zmian w budżecie Gminy Głogów w 2022 r.

Uchwała Nr LII/383/2022 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Głogów

Uchwała Nr LII/382/2022 – w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zadania pn. „Zakup laptopów dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy”,

Protokół z głosowania z LII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2022 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00