Sesja z dnia 30 grudnia 2020 r.
5 stycznia 2021

Uchwała Nr XXX/234/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głogów na 2020 rok

Uchwała Nr XXX/235/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr XXX/236/2020 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała Nr XXX/237/2020 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2021 rok

Uchwała Nr XXX/238/2020 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Głogów oraz jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała Nr XXX/239/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/223/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Uchwała Nr XXX/240/2020 w sprawie

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Głogów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Głogów

Uchwała Nr XXX/241/2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Głogów

Uchwała Nr XXX/242/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głogów na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXX/243/2020 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXX/244/2020 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na rok 2021

Uchwała Nr XXX/245/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Uchwała Nr XXX/246/2020 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głogów

Uchwała Nr XXX/247/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Głogów do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”;

Uchwała Nr XXX/248/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji na 2021 r.

Uchwała Nr XXX/249/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów na rok 2021

Protokoły głosowań z XXX Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2020 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00