Sesja z dnia 29 września 2022 r.
10 października 2022

Uchwała Nr LIX/438/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LIX/439/2022 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2022

Uchwała Nr LIX/440/2022 – w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Głogów

Uchwała Nr LIX/441/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Kotla od Gminy Głogów zadań w zakresie zapewnienia uczennicy niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie z miejscowości Serby gm. Głogów do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie

Uchwała Nr LIX/442/2022 – w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Protokoły z głosowania z LIX Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2022 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00