Sesja z dnia 29 grudnia 2021 r.
5 stycznia 2022

Uchwała Nr XLVII/367/2021 – w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji na 2022 rok

Uchwała Nr XLVII/366/2021 – w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów na 2022 rok

Uchwała Nr XLVII/365/2021 – w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wilków

Uchwała Nr XLVII/364/2021 – w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Grodziec Mały

Uchwała Nr XLVII/363/2021 – w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie  nauczycieli zatrudnionych    w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Uchwała Nr XLVII/362/2021 – w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na rok 2022

Uchwała Nr XLVII/361/2021 – w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Uchwała Nr XLVII/360/2021 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok

Uchwała Nr XLVII/359/2021 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr XLVII/358/2021 – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2022 rok

Uchwała Nr XLVII/357/2021 – w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów  

Protokoły głosowań z XLVII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 29 grudnia 2021 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00