Sesja z dnia 29 czerwca 2022 r.
13 lipca 2022

Uchwała Nr LV/423/2022 – w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

Uchwała Nr LV/422/2022 – w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Głogów w sprawie zaliczenia  dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr LV/421/2022 – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LV/420/2022 – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LV/419/2022 – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr LV/418/2022 – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr LV/417/2022 – w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów

Uchwała Nr LV/416/2022 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Serby

Uchwała Nr LV/415/2022 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszowice

Uchwała Nr LV/414/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Kotla od Gminy Głogów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie z miejscowości Serby gm. Głogów do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

Uchwała Nr LV/413/2022 – w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głogów na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr LV/412/2022 – w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Głogów

Uchwała Nr LV/411/2022 – w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,  za warunki pracy oraz za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Uchwała Nr LV/410/2022 – w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Uchwała Nr LV/409/2022 – w sprawie ustalenia diety dla sołtysów

Uchwała Nr LV/408/2022 – w sprawie zmian w budżecie Gminy Głogów na 2022 rok

Uchwała Nr LV/407/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Protokoły z głosowania z LV Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2022 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00