Sesja z dnia 29 czerwca 2021 r.
30 czerwca 2021

Uchwała Nr XXXVIII/291/2021 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr XXXVIII/292/2021 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVIII/293/2021 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych        
  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Uchwała Nr XXXVIII/294/2021 – w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głogów na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXVIII/295/2021 – w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/274/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice, gmina Głogów– cz. III

Uchwała Nr XXXVIII/296/2021 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Serby

Uchwała Nr XXXVIII/297/2021 – w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice część 2

Uchwała Nr XXXVIII/298/2021 – w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 20 maja 2016 r. o nadaniu nazwy ulicy w obrębie Przedmoście

Uchwała Nr XXXVIII/299/2021 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczyglice

Uchwała Nr XXXVIII/300/2021 – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXXVIII/301/2021 – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Uchwała Nr XXXVIII/302/2021 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Protokoły głosowań z XXXVIII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2021 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00