Sesja z dnia 25 listopada 2020 r.
3 grudnia 2020

Uchwała Nr  XXVIII/221/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok

Uchwała Nr  XXVIII/222/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów;

Uchwała Nr  XXVIII/223/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Uchwała Nr  XXVIII/224/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na  2021 rok

Uchwała Nr  XXVIII/225/2020 w sprawie wprowadzenia „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami                         pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności     pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr  XXVIII/226/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr  XXVIII/227/2020 w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi

Uchwała Nr  XXVIII/228/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/2016 Rady Gminy Głogów w sprawie określenia szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr  XXVIII/229/2020 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Głogów

Uchwała Nr  XXVIII/230/2020 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  Rady Gminy Głogów

Uchwała Nr  XXVIII/231/2020 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głogów

Protokoły głosowań z XXVIII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 25 listopada 2020 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00