Sesja z dnia 28 listopada 2019 r.
5 grudnia 2019

Uchwała NR XVI/113/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała NR XVI/114/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok

Uchwała NR XVI/115/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała NR XVI/116/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała NR XVI/117/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z Gminy Głogów”

Uchwała NR XVI/118/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych

Uchwała NR XVI/119/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00