Sesja z dnia 27 maja 2021 r.
1 czerwca 2021

Uchwała Nr XXXVI/281/2021 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr XXXVI/282/2021 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVI/283/2021 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Uchwała Nr XXXVI/284/2021 – w sprawie Regulaminów korzystania z obiektów sportowych gminy Głogów

Uchwała Nr XXXVI/285/2021 – w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/274/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice, gmina Głogów – cz, III.

Uchwała Nr XXXVI/286/2021 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2018-2020, Gminnego Programu opieki nad Zabytkami Gminy Głogów na lata 2016-2019 oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Głogów na lata 2020-2023

Uchwała Nr XXXVI/287/2021 – w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Protokoły głosowań z XXXVI Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 27 maja 2021 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00