Sesja z dnia 25 stycznia 2023 r.
1 lutego 2023

Uchwała Nr LXVII/484/2023 – w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działki nr 68/3 w Krzekotowie

Uchwała Nr LXVII/485/2023 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2020-2022, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Głogów na lata 2020-2023

Uchwała Nr LXVII/486/2023 – w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów

Uchwała Nr LXVII/487/2023 – w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głogów

Uchwała Nr LXVII/488/2023 – w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych  dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych teren Gminy Głogów

Uchwała Nr LXVII/489/2023 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez   Gminę Kotla  od Gminy Głogów zadań w zakresie zapewnienia uczennicy niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie z miejscowości Serby gm. Głogów do  Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Głogowie

Uchwała Nr LXVII/490/2023 – w sprawie rozpatrzenia wniosku Samoobrony Ekologicznej Rolników „Pronatura”.

Protokoły z głosowania z LXVII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 25 stycznia 2023 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00