Sesja z dnia 22 listopada 2023 r.
1 grudnia 2023

Uchwała Nr LXXX/559/2023 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla ZGK na rok 2023

Uchwała Nr LXXX/560/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXXX/561/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023

Uchwała Nr LXXX/562/2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie  wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Uchwała Nr LXXX/563/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”;

Uchwała Nr LXXX/564/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia w ramach  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXXX/565/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za zaświadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXXX/566/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Protokoły z głosowania z LXXX Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 22 listopada 2023 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00