Sesja z dnia 19 kwietnia 2023 r.
21 kwietnia 2023

Uchwała Nr LXX/506/2023 – w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr LXX/505/2023 – w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2027 będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie

Uchwała Nr LXX/504/2023 – w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz
zawarcia przez Gminę Głogów porozumienia gminno-powiatowego dotyczącego zasad współpracy w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała Nr LXX/503/2023 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2023 rok

Uchwała Nr LXX/502/2023 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Protokoły z głosowania z LXX Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 19 kwietnia 2023 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00