Sesja z dnia 18 maja 2022 r.
20 maja 2022

Uchwała Nr LIII/401/2022 – w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr LIII/400/2022 – w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Serby, gm. Głogów

Uchwała Nr LIII/399/2022 – w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Bytnik

Uchwała Nr LIII/398/2022 – w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Głogów obywatelom Ukrainy

Uchwała Nr LIII/397/2022 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Uchwała Nr LIII/396/2022 – w sprawie wprowadzenia ekwiwalentu pieniężnego ochotniczych straży pożarnych

Uchwała Nr LIII/395/2022 – w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/382/2022 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zadania pn. „Zakup laptopów dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego
w Legnicy”

Uchwała Nr LIII/394/2022 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2022 rok

Uchwała Nr LIII/393/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Protokóły z głosowania z LIII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 19 maja 2022 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00