Sesja z dnia 11 stycznia 2023 r.
12 stycznia 2023

Uchwała Nr LXVI/479/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXVI/480/2022 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2023 rok

Uchwała Nr LXVI/481/2022 – w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LXVI/482/2022 – w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LXVI/483/2022 – w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Protokoły z głosowania z LXVI Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 11 stycznia 2023 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00