Sesja z dnia 09 listopada 2022 r.
16 listopada 2022

Uchwała Nr LXII/454/2022 – w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 36/9 w Bytniku

Uchwała Nr LXII/453/2022 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych w części obrębu Klucze gm. Głogów

Uchwała Nr LXII/452/2022 – w sprawie wprowadzenia „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”,

Uchwała Nr LXII/451/2022 – w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych  dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych teren Gminy Głogów

Uchwała Nr LXII/450/2022 – w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

Uchwała Nr LXII/449/2022 – w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2023 rok

Uchwała Nr LXII/448/2022 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2022 rok

Protokoły z głosowania z LXII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 09 listopada 2022 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00