Sesja z dnia 05 lutego 2020 r.
12 lutego 2020

Uchwała NR XIX/143/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała NR XIX/144/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

Uchwała NR XIX/145/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Głogów w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała NR XIX/146/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/134/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Uchwała NR XIX/147/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała NR XIX/148/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/118/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych

Uchwała NR XIX/149/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała NR XIX/150/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów

Uchwała NR XIX/151/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Głogów

Uchwała NR XIX/152/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów na rok 2020

Uchwała NR XIX/153/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji na 2020 r.

Uchwała NR XIX/154/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020

Uchwała NR XIX/155/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/137/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Protokoły głosowań z XIX Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 05 lutego 2020 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00