Ruszył nowy program dla KGW
Ruszył nowy program dla KGW
20 lipca 2023

Koła gospodyń wiejskich mogą uzyskać wsparcie na realizację programów kulturalnych w ramach programu Fundacji Banku Pekao S.A. Wnioski można składać o do 31 sierpnia 2023 r.

Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności poprzez finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie m.in.: kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz dostępny pod adresem: fundacja.pekao.com.pl. Program skierowany jest do kół wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jedno koło może zgłosić tylko jeden projekt, a grant może być przyznany w maksymalnej kwocie 7,5 tys. zł. Projekty złożone w formie elektronicznej, wraz z kosztorysem proponowanych działań zostaną poddane ocenie merytorycznej i formalnej, następnie będą przedstawione komisji, która dokona wyboru najlepszych.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00