Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
30 stycznia 2024

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Premier wyznaczył w nim datę wyborów na 7 kwietnia 2024 roku. Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2024 r.WYBORY SAMORZĄDOWE 2024- NAJWAŻNIEJSZE TERMINY KALENDARZA WYBORCZEGO

do 12 lutego– podanie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie terytorialnej komisji; zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego,

do 22 lutego- zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych,

do 27 lutego– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych,

do 4 marca do godz. 16.00zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 8 marca– podanie  informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych; zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

do 13 marca– przyznanie przez PKW jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

do 14 marca do godz. 16.00zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

do 15 marca– przyznanie numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW,

do 18 marca– przyznanie numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer; powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

od 23 marca do 5 kwietnia do godz. 24.00– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych audycji,

do 25 marca– poinformowanie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast; zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców wieku min. 60 lat; zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców min. 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski,

do 28 marca– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f par. 1 Kodeksu wyborczego,

do 29 marca– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa,

5 kwietnia o godz. 24.00– zakończenie kampanii wyborczej – cisza wyborcza,

7 kwietnia godz. 7.00–21.00głosowanie.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00