Rozpoczynamy prace nad Strategią Rozwoju Gminy Głogów
28 marca 2024

W środę 27 marca w Urzędzie Gminy Głogów odbyły się ważne warsztaty dotyczące przygotowywania strategii rozwoju Gminy Głogów na lata 2024–2029, poprowadzone przez Panią Irmę Kuznetsovą i Pana Macieja Łodygę z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny, a uczestniczyli w nim między innymi radni i sołtysi, pracownicy urzędu, przedstawiciele gminnych jednostek i stowarzyszeń – w większości mieszkańcy gminy. Strategia rozwoju to ważny dokument nakreślający misję i wizję oraz główne kierunki działalności samorządu w różnych sferach, m.in. przestrzennej, gospodarczej i społecznej, wskazujący silne i słabe strony gminy, jak również stojące przed nią szanse i zagrożenia. Przyjęty w formie uchwały przez Radę Gminy, staje się dokumentem niezbędnym do ubiegania się o środki zewnętrzne. Prace nad strategią potrwają jeszcze kilka miesięcy.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00