REGULAMIN KOLONII organizowanych przez Gminę Głogów w 2020 r.
9 czerwca 2020

REGULAMIN KOLONII organizowanych przez Gminę Głogów w 2020 r.  w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym FREGATA, ul. Brzozowa 22, 84-360 Łeba

 • 1. Do udziału w Koloniach letnich uprawnione są dzieci:
 • mieszkające na terenie Gminy Głogów,
 • dzieci urodzone w przedziale następujących roczników 2004 – 2010 (10 – 16 lat),
 • z 1 rodziny może jechać – 1 dziecko (w uzasadnianych sytuacjach więcej dzieci)

Łączna liczba miejsc kolonijnych wynosi: 90, zorganizowanych w dwóch turnusach po 45 osób.

Turnus I – w terminie od 01.07.2020 r. do 10.07.2020 r.

Turnus II – w terminie od 11.07.2020 r. do 20.07.2020 r.

 • 2. Ustala się następujące kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z kolonii letnich współfinansowanych przez Gminę Głogów oraz wysokość dopłat do Kolonii zgodnie
  z poniższą tabelą:

Wysokość dochodu netto na osobę

w rodzinie (średnia z 3 m-c)

Wysokość odpłatności rodzica / opiekuna

za miejsce kolonijne

do 528,00

400,00 zł

powyżej 528,00 zł do 1056,00 zł

500,00 zł

powyżej 1056,00 do 1584,00 zł

700,00 zł

powyżej 1584,00 zł

900,00 zł

 

 • 3. 1. Karty Kolonijne wraz z oświadczeniami o dochodach i oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka będą wydawane w Urzędzie Gminy Głogów ul. Piaskowa 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) w dniu 10 czerwca 2020 r. (od godz. 8.00 do 14.00).
 1. Odbiór dokumentów – rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Głogów ul. Piaskowa 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter).
 2. Komplet dokumentów obejmujących:
 • Wypełnioną i podpisaną Kartę kolonijną,

2)   Wypełnione i podpisane Oświadczenie o dochodach,

3)   Potwierdzenie opłaty za kolonię, które nalży dokonać na konto Bankowe Urzędu Gminy Głogów – Bank Spółdzielczy w Głogowie Nr 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002
(z dopiskiem ,,Opłata za kolonię – turnus … , imię i nazwisko dziecka”).

Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, które oddać w dniu wyjazdu dziecka na kolonię przy wsiadaniu do autokaru.

 • 4. Informacje o organizacji Kolonii zostały zamieszczone na Stronie internetowej Gminy Głogów zakładka AKTUALNOŚCI oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Głogów

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00