Realizujemy zadania w ramach projektu „Dostępna szkoła”
DS informacja dla prasy
23 marca 2023

W dniu 23.03.2023 r. Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny podpisał umowę na  realizację zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu w zakresie budowy dźwigu osobowego w ramach projektu grantowego „Dostępna szkoła”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą została firma ARTMED sp. z o. o. z Tomaszowa Mazowieckiego. Wartość zadania wynosi 453.126,76 zł, w tym 247.775,66 zł gmina pozyskała w ramach grantu, natomiast 205.351,10 zł pochodzi ze środków własnych.

Zadanie pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” realizowane jest w ramach projektu „Dostępna szkoła”, który wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Dostępna szkoła” powstał, aby pomóc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności. Dostępna szkoła to szkoła, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. To miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00