Projekt pn.: „Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja”
13 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

Dolnośląscy Pracodawcy  uprzejmie informują, że od dnia 01.11.2021r., realizują  w partnerstwie z Fundacją „RAZEM”  projekt  pn.: „Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja” w ramach RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2021 – do 31.10.2022 r.

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno – zawodowych 41 osób z województwa dolnośląskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

             staże zawodowe;

             kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy;

             poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

             indywidualne konsultacje z prawnikiem;

             indywidualne wsparcie coacha

             indywidualne konsultacje z psychologiem.

 

Rekrutacja  prowadzona będzie w terminie:

I runda – nabór w okresie od 13.12.2021r. do 22.12.2021r.

II runda – naboru w okresie od 10.01.2022r. do 19.01.2022r.

III runda – nabór w okresie od 31.01.2022r. do 09.02.2022r.

IV runda – nabór w okresie od 21.02.2022r. do 02.03.2022r.

V runda – nabór w okresie od 14.03.2022r. 23.03.2022r.

 

Szczegółowe informacje pod adresem: www.dolnoslascypracodawcy.pl

Osoby odpowiedzialne za rekrutację i realizację projektu:

Dorota Greber [email protected], tel. 74 648 05 35, 530 828 511

Anna Sudora [email protected], tel. 74 648 05 34, 530 828 511

Adres biura projektu:

Lider: Dolnośląscy Pracodawcy ul. Szczawieńska 2,   58-310 Szczawno Zdrój, tel.  74 648 05 35; 530 828 511

Partner: „RAZEM” ul. Beethovena 1-2,  pok. 20, 21,  58-300 Wałbrzych, tel.  74 666 30 06, 513 785 034

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00